ДАВАА - БААСАН
09:00 - 16:00
11-353555
Факс: 350801
Геронтологийн үндэсний төв
СБД, 11-р хороо
Нэр Хавсралт Он
Өргөдөл гомдлын мэдээлэл 2018 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ 2018
Өргөдөл гомдлын мэдээлэл 1-р улирал 2019 оны I улиралд ирүүлсэн өргөдөл 2019
Өргөдөл гомдлын мэдээлэл II-р улирал   2019
Өргөдөл гомдлын мэдээлэл хагас жилээр 2019 оны хагас жил 2019
Өргөдөл гомдлын мэдээлэл III-р улирал 2019 III улирлын байдлаар 2019
     
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Геронтологийн үндэсний төвд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 2019

ГҮТ -р үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл
ханамжийн судалгааны дүгнэлт

Бүтэн жилээр 2019

ГҮТ -р үйлчлүүлэгч настнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаанд дэвшүүлсэн саналын дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

Бүтэн жилээр 2019
Жилийн эцсийн байдлаар ГҮТ-д ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт  Бүтэн жилээр  2020
Жилийн эцсийн байдлаар ГҮТ-д ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт  Бүтэн жилээр  2021
2022 оны Жилийн эцсийн байдлаар ГҮТ-д ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт Татах 2022
2023 оны Жилийн эцсийн байдлаар ГҮТ-д ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт  Татах 2023

Цагийн хуваарь

Да – Ба         09:00 – 16:00

Бямба           Амарна

Ням             Амарна

Эрхэм зорилго

Монгол хүний насжилт, эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг судалж, өвчлөлөөс сэргийлэх, оношлох, эрүүлжүүлэх, сэргээн засах, нотолгоонд тулгуурласан эрүүл мэндийн тусламж үйчилгээг үзүүлэх, үйчлүүлэгчдийг дээдэлсэн тогтолцоог бүрдүүлэн, хамт олны хөгжил дэвшлийг хангахад оршино.

Товч танилцуулга

Геронтологийн үндэсний төв нь улсын хэмжээнд насжилт судлал /геронтологи/, насны эмгэг судлал /гериатри/ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй байгууллага юм.

Өргөдөл гомдол авах
99936556