ДАВАА - БААСАН
09:00 - 16:00
11-350802
Факс: 350801
Геронтологийн үндэсний төв
СБД, 11-р хороо
Нэр Хавсралт Он
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 8-р сарын мэдээ татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 9-р сарын мэдээ татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 10-р сарын мэдээ татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 11-р сарын мэдээ татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 12-р сарын мэдээ татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 1-р сарын мэдээ татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 2-р сарын мэдээ татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 3-р сарын мэдээ татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 4-р сарын мэдээ татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 5-р сарын мэдээ татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 6-р сарын мэдээ татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 7-р сарын мэдээ тaтах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 8-р сарын мэдээ татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 9-р сарын мэдээ татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 10-р сарын мэдээ татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 11-р сарын мэдээ татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 12-р сарын мэдээ татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 01-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 02-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 03-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 04-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 05-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 06-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 07-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 08-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 09-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 10-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 11-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 12-р сарын мэдээ татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 1-р сарын мэдээ татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 2-р сарын мэдээ татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 3-р сарын мэдээ татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 4-р сарын мэдээ татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 5-р сарын мэдээ татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 6-р сарын мэдээ татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 7-р сарын мэдээ татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 8-р сарын мэдээ татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 9-р сарын мэдээ татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 10-р сарын мэдээ татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 11-р сарын мэдээ татах 2021

Цагийн хуваарь

Да – Ба         09:00 – 16:00

Бямба           Амарна

Ням             Амарна

Эрхэм зорилго

Монгол хүний насжилт, эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг судалж, өвчлөлөөс сэргийлэх, оношлох, эрүүлжүүлэх, сэргээн засах, нотолгоонд тулгуурласан эрүүл мэндийн тусламж үйчилгээг үзүүлэх, үйчлүүлэгчдийг дээдэлсэн тогтолцоог бүрдүүлэн, хамт олны хөгжил дэвшлийг хангахад оршино.

Товч танилцуулга

Геронтологийн үндэсний төв нь улсын хэмжээнд насжилт судлал /геронтологи/, насны эмгэг судлал /гериатри/ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй байгууллага юм.

Өргөдөл гомдол авах
96999955